Kielijelppi > Ajankohtaista > Jatko-opiskelijat toivovat lisää kirjoittamisen opetusta

Jatko-opiskelijat toivovat lisää kirjoittamisen opetusta

Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistymistä käsittelevä tutkimus Asiantuntijana työmarkkinoille julkistettiin 23.8.2010. Tutkimuksessa selvitettiin myös tohtoriksi valmistuneiden mielipiteitä koulutuksestaan.

Tohtoroituneet arvioivat tärkeimmäksi tohtorikoulutuksessa huomioitavaksi asiaksi akateemisen kirjoittamisen. Sen kehittymiseen tulisi tohtoroituneiden mielestä kiinnittää erityistä huomiota tohtorikoulutuksessa.

Raportti ja siihen liittyvää materiaalia on luettavissa akateemisten rekrytointipalvelujen Aarresaari-sivustolta.

Julkaistu 1.09.10