Kielijelppi > Ajankohtaista > Kehittyvä kypsyysnäyte -seminaari 6.3.2009

Kehittyvä kypsyysnäyte -seminaari 6.3.2009

Helsingin yliopistossa järjestettiin perjantaina 6.3.2009 Kehittyvä kypsyysnäyte -seminaari. Seminaarin tarkoituksena oli koota yhteen kypsyysnäytteiden tarkastajia, opettajia ja opintoasioista vastaavaa hallintohenkilöstöä pohtimaan kysymyksiä, joita on noussut esiin kehittämistyössä eri yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Ohjelma koostui eri kypsyysnäytetyöryhmien jäsenten pitämistä alustuksista sekä pienryhmätyöskentelystä.

Alustuksia oli neljä:

Pienryhmissä keskusteltiin seuraavista teemoista:

Kypsyysnäytteiden kehittämistyön taustaa

Tutkintoasetuksen vaatimaa kypsyysnäytettä on monessa korkeakoulussa pyritty kehittämään jo pitkään. On katsottu aiheelliseksi panostaa siihen, että kypsyysnäyte palvelisi aiempaa paremmin tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen oppimista sekä tavoiteaikataulussa valmistumista.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Julkaistu 14.04.09