Kielijelppi > Ajankohtaista > Kielijelppi–Språkhjälpenille kunniamaininta vuoden 2009 opetusteknologiakilpailussa

Kielijelppi–Språkhjälpenille kunniamaininta vuoden 2009 opetusteknologiakilpailussa

Helsingin yliopiston opetusteknologiakilpailun palkitsemisperusteissa todetaan, että Kielijelppi–Språkhjälpen-verkkopalvelu ”on kehitetty ihailtavan ammattimaisella otteella huomioiden toteutuksessa alusta alkaen myös esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmat. Verkkopalvelu hyödyntää paitsi kaikkia Helsingin yliopiston opettajia ja opiskelijoita kieli- ja puheviestinnän opetuksessa ja opiskelussa, myös muita laajoja käyttäjäkuntia sekä erilaisia käyttötarkoituksia. Verkkosovelluksessa on myös huomioitu esimerkillisesti yliopiston kaksikielisyysperiaatteet.” (Rehtorin päätös ja palkitsemisperusteet)

Kilpailussa ”etsitään jo käytössä olevia hankkeita ja käytänteitä, joista saadaan hyviä sovelluksia ja esimerkkejä muille. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvaa interaktiivista opetusta ja opiskelua sekä tukea opiskeluympäristön monipuolista kehittämistä.” (Opetusteknologiapalkinto)

Varsinaisen pääpalkinnon sai Helsingin yliopiston agroteknologian laitoksen Peltorobottiprojekti.

Aiheesta tarkemmin

Julkaistu 8.01.10