Kielijelppi > Ajankohtaista > Kirjoittamisen kursseja Kielikeskuksessa

Kirjoittamisen kursseja Kielikeskuksessa

Kevätlukukaudella Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa on tarjolla taas erilaisia kirjoittamisen kursseja.

Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (2 op) tarjoaa tukea graduprosessiin. Kurssi on tarkoitettu graduaan jo tekeville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Ryhmät ovat keskustakampuksella, Viikissä sekä Lahdessa ympäristöekologian laitoksella.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen yhteisiin tapaamisiin (24 t) sekä aktiiviseen graduntekoon. Tapaamisissa keskitytään graduprosessin tukemiseen, tehokkaisiin työskentelytapoihin, vertaistukeen ja tekstin tuottamiseen.

Ilmoittautuminen WebOodissa 31.12.–6.1. Ryhmiin otetaan 21 opiskelijaa. Tarkemmat tiedot opetuksen ajankohdista löytyvät myös WebOodista .

Kurssista löytyy lisätietoa myös täällä.

Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (2 op) on tarkoitettu jatko-opiskelijoille, jotka ovat keskellä väitöskirjan kirjoittamisen prosessia.

Tapaamisissa keskitytään väitöskirjaprosessin tukemiseen, tehokkaiden työskentelytapojen opetteluun, vertaistukeen sekä tekstin tuottamiseen ja parantamiseen.

Kurssi on tarkoitettu Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille. Kurssi on äidinkielen opetusta, joten opetus ja työskentely tapahtuvat suomen kielellä ja teemme myös harjoituksia suomeksi. Väitöskirjan kielellä ei muuten ole varsinaista merkitystä.

Kurssin tapaamiset ovat torstaisin 17.1.–18.4.2013 klo 10.15–11.45. Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen.

Ilmoittautuminen WebOodin kautta 31.12.– 6.1. Ryhmään otetaan 21 jatko-opiskelijaa.

Kurssista löytyy lisätietoa myös täällä.

Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (2 op) on suunnattu tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja maisteriopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet oman alansa yleistajuisesta kirjoittamisesta. Tavoitteena on työstää omaa laajemmalle yleisölle suunnattavaa suomenkielistä tekstiä (sanomalehti- tai aikakauslehtijuttua, yleistajuista artikkelia, osaa kirjasta tms.).

Osallistumisen edellytyksenä on, että sinulla on vähintään jonkinlainen idea työstettävästä tekstistä. Huomaathan, että kurssilla työstetään yleistajuista tekstiä, ei siis tutkielmaa tai tutkimusraporttia.

Työpajoihin osallistuminen edellyttää myös sitoutumista yhteiseen työskentelyyn ohjelmassa ilmoitettuina aikoina. Tapaamisia on neljä kertaa 17.1.-28.2.2013 klo 9.15-11.45. Ryhmän maksimikoko on 20 osallistujaa.

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 10.1.2013 mennessä. Tarkemmat tiedot opetuksen ajankohdasta ja linkki e-lomakkeeseen löytyvät WebOodista.

Julkaistu 18.12.12