Kielijelppi > Ajankohtaista > Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille

Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille

Kaipaatko tukea gradun kirjoittamiseen?

Kielikeskuksen kurssi graduntekijöille tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vertaisryhmässä gradun teon pulmia ja löytää niihin yhdessä ratkaisuja. Tukea kirjoittamisprosessiin saa myös äidinkielen opettajilta Kimmo Svinhufvudilta ja Marja Suojalalta, jotka ovat kurssin vetäjiä.

Kurssi on tarkoitettu graduaan jo tekeville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa tukea graduprosessiin ja saada gradut valmistumaan.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen yhteisiin tapaamisiin (24 t) sekä aktiiviseen graduntekoon. Tapaamisissa keskitytään graduprosessin tukemiseen, tehokkaisiin työskentelytapoihin, vertaistukeen ja tekstin tuottamiseen. Ryhmään otetaan 20 opiskelijaa.

Kurssin kokoontumisajat ja -paikat (24 t, 2 op):

27.1.–3.3.2011 klo 13.15–14.45
17.3.–28.4.2011 klo 12.15–13.45

Ilmoittautuminen WebOodin kautta 3.1.–9.1.2011. Löydät kurssin tiedot WebOodista näin: Opinto-oppaat > Kielikeskus > Äidinkieli > Opetus.

Julkaistu 17.12.10