Kielijelppi > Ajankohtaista > Millainen on suomen kielen tulevaisuus? Järkkyykö sen asema muiden kielten puristuksessa?

Millainen on suomen kielen tulevaisuus? Järkkyykö sen asema muiden kielten puristuksessa?

Suomen kielen kielipoliittinen toimintaohjelma julkaistiin 26.5.2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuna. Ohjelmassa annetaan suosituksia ja ehdotuksia ja pyritään luomaan pohjaa suomen kielen aseman vahvistamiselle käytännössä, yhteiskunnan eri alueilla.

Tutustu julkaisuun osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/suomen_kielen_tulevaisuus_kotus_verkkojulkaisuja_7.pdf

Julkaistu 28.05.09