Kielijelppi > Ajankohtaista > Uusia puheviestinnän oppikirjoja ilmestynyt

Uusia puheviestinnän oppikirjoja ilmestynyt

Syksyllä 2009 on ilmestynyt kolme teosta, jotka tarjoavat tuoreita näkökulmia puheviestinnän opetukseen, suomalaiseen puhekulttuuriin sekä vuorovaikutussuhteita vahingoittavaan ja tukevaan viestintään.

Almonkari, Merja & Isotalus, Pekka (toim.) 2009: Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille. Finn Lectura, Helsinki.

Uunituoreessa opettamisen oppikirjassa tarkastellaan sitä, millaista puheviestinnän opetus yliopistoissa on nykyisin, millaisia oppimistarpeita eri alojen tulevilla asiantuntijoilla on ja sitä, miltä näyttää puheviestinnän opetuksen tulevaisuus. Lisäksi perehdytään esiintymisjännitykseen, äänenkäytön opettamiseen sekä kartoitetaan puheviestinnän näyttökokeiden haasteita.

Wilkins, Richard & Isotalus, Pekka (toim.) 2009: Speech Culture in Finland. University Press of America, Lanham.

Kirjan artikkeleissa käsitellään suomalaista puhekulttuuria erilaisissa tilanteissa muun muassa vaalikeskustelussa, oikeussalissa, saunassa, luokkahuoneessa ja yliopiston ohjaussuhteissa. Lisäksi tarkastellaan ulkomaalaisten käsityksiä suomalaisista monikansallisissa yrityksissä. Kirjan kirjoittajat ovat suomalaisia ja yhdysvaltalaisia tutkijoita.

Kinney, Terry & Pörhölä, Maili (toim.) 2009: Anti and Pro-Social Communication: Theories, Methods, and Applications. Language as Social Action, Vol. 6. Peter Lang, New York.

Teoksessa tutustutaan sekä ihmisiä ja vuorovaikutussuhteita vahingoittavan
viestinnän että ihmisiä ja vuorovaikutussuhteita tukevan viestinnän ominaisuuksiin ja esiintymiseen eri konteksteissa: koulussa, työyhteisössä, parisuhteessa sekä terveydenhoito- ja maahanmuuttokonteksteissa. Teos on suunnattu monitieteiselle ja laajalle lukijakunnalle: opiskelijoille, opettajille, tutkijoille sekä niille eri alojen ammattilaisille, joita kiinnostavat vuorovaikutussuhteiden ylläpitämiseen ja vahingoittamiseen liittyvät kysymykset.

Julkaistu 7.10.09