Kielijelppi > Kirjoitusviestintä > 2. Opiskelijoiden tekstilajeja

Kirjoittaminen osana opiskelua

Kaikessa tieteellisessä kirjoittamisessa on tiedettävä, mihin tekstilajiin tuleva tuotos tähtää. Lajin kertoo usein tehtävänanto, jonka kurssilta tai ohjaajalta saa. Tietyt kurssit – esimerkiksi proseminaari – nimenomaan tähtäävät tietynlaisen tekstin tuottamiseen. Joskus lajista ei kerrota enempää kuin sen nimi; esimerkiksi “Laadi lyhyt kirjoitelma aiheesta x”. Jos tehtävänanto tai tekstilaji on outo, kannattaa aina tarkistaa opettajalta, mitä on tarkoitus kirjoittaa.

Tässä osiossa esitellään opiskelijoille tärkeitä tieteellisiä tekstilajeja ja tarkastellaan niiden tyyliä, sisältöä ja rakennetta. Lisäksi kerrotaan siitä, miten kypsyysnäytteen voi suorittaa ja millainen on kypsyysnäytteeseen liittyvä tiivistelmä.