Kielijelppi > Kirjoitusviestintä > 3. Kirjoittamisen aluksi

Kirjoittamisen lähtökohdat

Ennen kuin aletaan kirjoittaa, täytyy määritellä lähtökohdat kirjoittamiseen. Ne saa selville muutamalla kysymyksellä:

  • Kenelle kirjoitetaan?
  • Mistä aiheesta kirjoitetaan?
  • Mihin tarkoitukseen kirjoitetaan?
  • Mitä tavoitteita tekstin on tarkoitus täyttää?

Luentopäiväkirja, essee, esitelmä ja seminaarityö ovat erilaisia tekstejä, ja vastaukset kysymyksiinkin ovat erilaiset. Esimerkiksi tekstin tavoitteena voi luentopäiväkirjassa olla oman oppimisprosessin kuvaus mutta seminaarityössä pitäisi ratkaista tutkimusongelma.