Kielijelppi > Kirjoitusviestintä > 7. Suomen kielioppia edistyneille

Suomen kielioppia edistyneille

Miten pienetä-verbi taas taipuikaan? Pitääkö olla ostaa talon vai taloa? Oliko se kauniin vai kaunein? Tämä Kielijelpin osuus on suunnattu erityisesti ruotsinkielisille ja muillekin edistyneille suomen kielen opiskelijoille, jotka haluavat kerrata aiemmin oppimaansa peruskielioppia tai tarkistaa yksittäisiä seikkoja. Esitys ei kata jäännöksettä suomen kielioppia; tarkoituksena on tarjota nopea mahdollisuus tarkistaa keskeisiä suomen kielen solmukohtia. Materiaali soveltuu myös opetuskäyttöön.

Materiaalista

Tämän osion sisältö on käytettävissä suoraan PowerPoint-muotoisina esityksinä Kielijelpin puitteissa Slideshare-palvelun kautta. Osioon upotettuja esityksiä voit katsella koko ruudun esitystilassa painamalla esityksen alla olevaa full-painiketta.

Lähteet

  • ISK = Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  • Itkonen, T. 2000: Uusi kieliopas. Tammi, Helsinki.
  • Jönsson-Korhola, Hannele & White, Leila 1999: Tarkista tästä. Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Toinen, korjattu painos. Finn Lectura, Helsinki.
  • Karlsson, Fred 1978: Finsk grammatik. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
  • Kenttälä, Marjukka 2000: Kieli käyttöön. Suomen kielen jatko-oppikirja. Yliopistopaino, Helsinki.
  • Kenttälä, Marjukka 2006: Suomi sujuvaksi I. Yliopistopaino, Helsinki
  • Leino, Pirkko 1989: Suomen kielioppi. Otava, Helsinki.
  • Lepäsmaa Anna-Liisa; Lieko, Anneli & Silfverberg, Leena 1996: Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia. Finn Lectura, Helsinki.
  • Lepäsmaa Anna-Liisa & Silfverberg, Leena 1993: Kenelle käki kukkuu? Grammatikhäfte. Oy Yleisradio Ab.
  • White, Leila 1994: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Toinen painos. Finn Lectura, Helsinki.