Astevaihtelu

Tiivistetysti

Esityksessä käydään läpi sekä nominien että verbien astevaihtelu.

Astevaihtelu koskee lähes kaikkia suomen kielen sanoja. Pääsääntö on, että avotavussa eli vokaaliloppuisessa tavussa on vahva aste ja umpitavussa eli konsonanttiloppuisessa tavussa heikko aste , kuten nominiastevaihtelun tyypissä A.