Kielenhuolto-oppaita

Iisa, K., Oittinen, H., & Piehl, A. 2006: Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat, Helsinki.

Itkonen, T. 2007: Uusi kieliopas. Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. Tammi, Helsinki.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2010. 8. painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147. Helsinki.

Leino, P. 2008: Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Opiskelijan opas. 5. painos. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Luukkonen, Marsa 2006: Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY, Helsinki.