Kirjoitus- ja tutkielmaoppaita

Hakala, J. T. 2009: Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. 2. painos. Gaudeamus, Helsinki.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010: Tutki ja kirjoita. 16. painos. Tammi, Helsinki.

Iisa, K., Piehl, A. & Kankaanpää, S. 1999: Tekstintekijän käsikirja. 3. painos. Yrityskirjat, Helsinki.

Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 1999: Iso gee. Gradua ei jätetä! Vastapaino, Tampere.

Kinnunen,M & Löytty,O (toim.) 2002: Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere, Vastapaino.

Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Anne Mäntynen 2007: Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY, Helsinki.

Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. 2006: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. 5. painos. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Luukkonen, M. 2004: Tekstiä tekemään! Kirjoittajan opas. WSOY, Helsinki.

Svinhufvud, Kimmo 2006: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Tammi, Helsinki.

Svinhufvud, Kimmo 2009: Gradutakuu. Tammi, Helsinki.