Lauseet ja virkkeet

Tiivistetysti

Esityksessä käydään läpi suomen kielen lausetyypit: peruslause (intransitiivi- ja transitiivilauseet), predikatiivilause, pääverbi+verbi-lause, eksistentiaalilause, omistuslause, nesessiivilause, muutos- ja tuloslauseet, geneeriset lauseet sekä on hauskaa -lauseet. Lisäksi käsitellään kongruenssia, sanajärjestystä ja informaatiorakennetta sekä lausemaisuutta, infiniittirakenteita ja sivulauseita.