Linkkejä

Kirjoitusviestinnän linkkejä

Tieteellisen kirjoittamisen PowerPoint-kalvopaketti opettajan avuksi
Materiaalia tieteellisen kirjoittamisen kurssin opettajalle

Kielitoimisto
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielihuolto-osastolla huolletaan suomen kieltä.

Kirjoittajan ABC-kortti
Kirjoittamisen sekä kielen- ja tekstinhuollon verkko-oppimateriaali.

Kirjoittajan työkalupakki
Asiatyylisen tekstin kirjoittajan ja palautteenantajan apuneuvo, joka on kehitetty erityisesti opiskelutekstien muokkaukseen.

RefWorks
www-pohjainen ohjelma kirjallisuusviitteiden ylläpitämistä ja tuottamista varten.

Iso suomen kielioppi
Työkalu lähinnä kielen ammattilaisten käyttöön.

Virtuaalinen vanha kirjasuomi
1500- ja 1600-luvulla kirjoitettujen tekstien tulkintaa helpottava verkko-oppimateriaali kaikille vanhasta suomen kielestä kiinnostuneille. Sivusto sisältää tekstejä, kielioppiosion sekä katsauksen vanhaan kirjallisuuteen ja harjoituksia ratkaisuineen.