Numeraalit ja lyhenteet

Tiivistetysti

Esityksessä käydään läpi suomen kielen numeraalien eli peruslukujen ja järjestyslukujen sekä lyhenteiden käyttöä. Lisäksi esitellään päätteiden ja tunnusten liittämistä numeraaleihin ja lyhenteisiin. Yksittäisiä teemoja ovat päivämäärän merkitseminen sekä desimaali- ja murtoluvut.