Opettajan avuksi

Tiivistetysti

Tämä materiaali on suunnattu tieteellisen kirjoittamisen kurssin opettajille. Sen on tarkoitus toisaalta auttaa kurssin suunnittelussa, toisaalta antaa esimerkkejä ja havainnollistuksia ongelmallisiksi havaituista tieteellisen kirjoittamisen kysymyksistä.