Pronominit

Tiivistetysti

Esityksessä käydään ryhmittäin läpi suomen kielen pronominit sekä niiden taivutus ja käyttö. Lisäksi kerrataan possessiivisuffiksien eli omistusliitteiden käyttöä eri tilanteissa, tarkastellaan pronominilla viittaamista ja käydään läpi muutamia proadverbeja (täällä, siellä, tuolla).