Yhteiskirjoittaminen

Moni tieteellinen teksti kirjoitetaan yhteistyönä. Yhdessä kirjoittaminen voi tarkoittaa monen miltei täysin itsenäisesti kirjoitetun tekstin yhdistämistä samoihin kansiin tai kokonaisen tekstin kirjoittamista ryhmätyönä. Näistä ensimmäinen vaihtoehto ei juuri poikkea yksin kirjoittamisesta.

Yhdessä tekstin kirjoittaminen on yleensä prosessikirjoittamista. Mitä huolellisemmin kirjoittajat lukevat ja kommentoivat toistensa tekstejä, sitä yhtenäisempi lopputuloksesta tulee.

Alusta asti täysin erillään kirjoitettujen tekstien yhdistäminen yhdessä julkaistaviksi vaatii huomattavaa vaivannäköä. Ainakin seuraavat asiat kannattaa sopia mahdollisimman tarkasti:

  • kunkin kirjoituksen aihe (vältetään päällekkäisyydet),
  • aikataulu ja dead line,
  • palautteenantotavat ja -ajat,
  • lähdeviitteiden merkintätavat,
  • sanasto ja termien käyttö,
  • otsikointi,
  • tekstin kaikki ulkoasukäytänteet ja merkintätavat,
  • tekstin tyyli.

Tekstin tyylistä sopiminen tarkoittaa lähinnä sen tarkistamista, että kaikilla kirjoittajilla on yhteneväinen käsitys tekstin lukijasta ja julkaisupaikan vaatimuksista.

Muuten tekstin tekemisessä kannattaa hyödyntää samoja neuvoja kuin yksinkin kirjoittaessa.