Sanakirjoja

Kielitoimiston sanakirja 2008. CD-ROM. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, Helsinki.

Suomen kielen perussanakirja 1990—1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. Helsinki.

  • Kattava yleiskielen sanaston kuvaus.

Nykysuomen sanakirja 1951—1961.

  • Nykysuomen sanakirjan sisältä on uusissakin painoksissa sama kuin julkaisuhetkellä, joten se kaikissa kohdin anna neuvoa nykyisen yleiskielen käytöstä.