Tenttivastaus

Kirjallisuus- ja luentokuulusteluissa pyydetään yleensä esseetyyppisiä vastauksia. Silloin esseellä tarkoitetaan aiheeltaan rajattua, jäsenneltyä ja selväsanaista kirjoitusmuotoa, jossa pääasiat ja sivuseikat erottuvat toisistaan. Tarkoitus on kirjoittaa kokonaisia virkkeitä, ei esimerkiksi pelkkiä luetelmia tai asiasanalistoja.

Tenttikysymys rajaa aihepiirin, ja teksti tulisi siis suunnata käsittelemään sitä. Vastausta on hyvä suunnitella ja jäsennellä etukäteen. Tenttivastauksesta pitäisi ilmetä, että kirjoittaja tuntee luetun kirjallisuuden tai käsitellyn aihepiirin. Tämä ilmenee yleensä siinä, että kirjoittaja vastaa juuri annettuun kysymykseen eikä tee sitä liian laajasti tai liian niukasti.

Varsinaiselle esseelle ominainen oma pohdinta ei tenttivastuksissa useinkaan ole välttämätöntä. Omien mielipiteiden on erotuttava muusta tekstistä hyvin, eikä koko vastausta ole syytä jäsentää niiden varaan.

Kaikissa käsin kirjoitetuissa teksteissä on tärkeää, että käsiala on selvää: suuret ja pienet alkukirjaimet sekä yhdyssanat erottuvat. Riittävät marginaalit jättävät tilaa korjaajan merkinnöille. Usein on tarpeen myös jakaa teksti kappaleisiin, jotka osoittavat, mitkä asiat kuuluvat samaan aihepiiriin.