Verbien infiniittirakenteet

Tiivistetysti

Esityksessä käydään läpi verbien infiniittimuodot eli partisiipit (nukkuva, herännyt) ja infinitiivit (uimassa, tanssien) ja tarkastellaan niiden käyttöä lauseessa. Lisäksi esitellään lauseenvastikkeet eli temporaalirakenteet, modaalirakenne, finaalirakenne, kvantum-rakenne, referatiivirakenteet, niiden muodostaminen ja käyttö.