Kielijelppi > Puheviestintä > 7. Kokoustaito

Mikä kokous on?

Kokous on määrämuotoinen ja sääntöihin sidottu vuorovaikutustapahtuma, jossa osallistujat pyrkivät saamaan aikaiseksi mahdollisimman laajaa joukkoa tyydyttäviä, hyviä ja pysyviä päätöksiä. Sen muodollisuutta määrittelevät lait, säännöt ja kokoustapa. Kokous on neuvottelua muodollisempi vuorovaikutustilanne, mikä auttaa luomaan osallistujille yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa. Mitä enemmän osallistujia on ja mitä enemmän käsiteltävästä asiasta syntyy erimielisyyttä, sitä muodollisempi kokous on. Lait ja säännöt edesauttavat osaltaan joustavaa ja ripeää toimintaa kokouksessa.

Kielijelpin kokoustaidoissa on keskitytty käsittelemään kokouksissa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kokoustekniikkaan voit perehtyä perusteellisemmin Jyväskylän yliopiston Kielikompassi-sivuilla.

Kokouksen ja neuvottelun erot. Soveltaen teoksen Kansanen (2002) pohjalta

Kokouksen ja neuvottelun erot

Yhdistyslaki

Niin työelämässä, yhteiskunnallisessa toiminnassa kuin harrastustoiminnassakin pidetään kokouksia. Suomessa vapaaehtoinen toiminta, esimerkiksi harrastustoiminta, on virallistettu yhdistyslailla.

Yhdistyslaissa (26.5.1989/503) on määriteltynä muun muassa:

  • millaisia yhdistyksiä on laillista perustaa
  • yhdistyksen säännöissä mainittavat asiat
  • yhdistyksen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia
  • yhdistyksen päätösvalta ja päätöksenteko
  • äänestykset ja vaalit
  • yhdistyksen hallinto
  • yhdistyksen lakkauttaminen
  • yhdistyksen rekisteröiminen

Tutustu yhdistyslakiin tarkemmin Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.

Yhdistyksen jäsenen on tunnettava yhdistyslakia ja oman yhdistyksensä sääntöjä ainakin sen verran, että hän tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja pystyy valvomaan, että yhdistyksen kokouksissa toimitaan virallisten ohjeiden mukaan. Yhdistystoiminnan ei välttämättä tarvitse olla rekisteröityä, mutta silloinkin yhteisön kokoukset pidetään usein hyväksi havaitun kokouskäytännön mukaisesti.