Kielijelppi > Puheviestintä > 8. Tehtäviä ja palautelomakkeita

Palautelomakkeita

Seuraavien, tulostettaviksi tarkoitettujen lomakkeiden avulla voit antaa palautetta kurssitovereidesi puhe-esityksistä ja muista puheviestintätilanteista. Osa lomakkeista soveltuu myös itsearviointiin.