Esiintyminen

Almonkari, M. 2004: Kyllä esiintymisvarmuuttakin voi opettaa. Teoksessa M. Almonkari & R. Koskimies (toim.) Esiintymisjännittäjille apua, s. 39–43. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37, Helsinki.

Almonkari, M. 2007: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylä studies in humanities, 86. Jyväskylän yliopisto.

Almonkari, M. & Koskimies, R. 2004: Esiintymistä jännittäville suunnattujen kurssien tarjonta ja kokemukset 2003–2004. Teoksessa M. Almonkari & R. Koskimies (toim.) Esiintymisjännittäjille apua, s. 75–88. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37, Helsinki.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Isotalus, P. 1995: Mitä on esiintymistaito? Puhetaiteen, yleisöpuheen ja mediaesiintymisen yhteisiä piirteitä etsimässä. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen. Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14, s. 83–98.

Jattu-Wahlström, M. & Kallio, H. 1992: Neuvottelutaito. Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 92.

Kansanen, A. 2000: Puheviestinnän perusteet. 20.painos. Markkinointi-instituutin kirjasarja 52. WSOY, Helsinki.

Koskimies, R. 2002: Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet. Finn Lectura, Helsinki.

Kunttu, K. & Huttunen, T. 2009: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia.

McKerrow, R. E., Gronbeck, B. E., Ehninger, D. & Monroe, A. H. 2003: Principles and types of public speaking. 15. painos. Allyn and Bacon, Boston, MA.

Ovaskainen, T. 1995: Esiintyminen on kuuntelijakeskeisyyttä. Teoksessa E. Takala & M. Gerlander (toim.) Polkuja puheviestintään. Oppimateriaalia Puhuri-ohjelmaan, s. 54–65. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Pörhölä, M. 1995: Yksin yleisön edessä. Esiintymisjännitykseen ja esiintymishalukkuuteen liittyvät kokemukset, käyttäytymispiirteet ja vireytyminen yleisöpuhetilanteessa. Jyväskylä Studies in Communication 2. Jyväskylän yliopisto.

Pörhölä, M. 1995/2002: Kun puhuminen pelottaa. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen, s. 121–137. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14.

Pörhölä, M. 2004: Esiintymiskokemuksen muodostuminen. Teoksessa M. Almonkari & R. Koskimies (toim.) Esiintymisjännittäjille apua, s. 19–27. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37, Helsinki.

Sallinen-Kuparinen, A. 1986: Finnish communication reticence. Perceptions and self-reported behavior. Studia Philologica Jyväskyläensia 19. Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, T. 1995/2002: Esiintymisjännityksen lieventäminen: rentoutuksesta visualisointiin. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen, s. 139–153. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14.

Valo, M. & Almonkari, M. 1995: Puheviestinnän tietoa ja taitoa. Otava, Helsinki.