Kielijelppi > Puheviestintä > 4. Esiintyminen > Kuuntelijakeskeinen esiintyminen

Kuuntelijakeskeinen esiintyminen

Kuuntelijat ja viestintäkumppanit otetaan huomioon kohdentamalla viestintää sekä viestintätilanteessa että sitä suunniteltaessa. Kohdennettaessa muokataan sanottava aikaan, paikkaan ja kuulijoille sopivaksi. Viestinnän sisällön lisäksi tarkoituksenmukainen katsekontakti ja puhujan sopiva fyysinen etäisyys yleisöön lisäävät kuulijoiden tunnetta siitä, että puhuja on kiinnostunut heistä ja kohdistaa sanomansa juuri heille.

Kohdentaminen ei onnistu ilman kuuntelijakeskeistä ajattelua. Viestijän on hyvä tuntea yleisönsä ja viestintäkumppaneidensa peruspiirteitä. Kuuntelija-analyysin avulla viestintäsuoritusta voidaan suunnitella ja kohdentaa kulloiseenkin viestintätilanteeseen sopivaksi. Kuuntelija-analyysissä voidaan kysyä esimerkiksi

  • Miksi kuulijat ovat tulleet viestintätilanteeseen? Mitkä ovat kuulijoiden viestintätavoitteet? Mitkä ovat heidän odotuksensa?
  • Minkä ikäisiä kuuntelijat ovat? Ovatko he miehiä vai naisia? Millainen koulutus heillä on?
  • Mitä tietoa kuulijoilla on asiasta? Mistä he ovat hankkineet tai saaneet sen? Onko tieto jollakin tavoin painottunutta? Mitä kokemuksia kuulijoilla on asiasta?
  • Miten he asennoituvat asiaan? Millaisia mielipiteitä heillä on siitä? Ovatko he kanssasi samaa vai eri mieltä?
  • Kuinka tärkeä käsiteltävä asia on kuulijoille? Kuinka sitoutuneita he ovat asiaan?
  • Miksi asia kiinnostaa heitä? Mikä asiassa kiinnostaa heitä, mikä kenties ei? Mikä saisi heidät kiinnostumaan asiasta?

Sanomaa voi kohdentaa monin eri keinoin ja kohdentaminen ulottuu monille esiintymisen osa-alueille.

Sisältö
Mistä kuulijani ovat kiinnostuneita?
Ovatko valitsemani näkökulmat tarpeellisia juuri tälle yleisölle?
Mitä kannattaisi rajata pois?

Tavoite
Miten toivon kuulijoiden reagoivan aiheeseen?
Pyrinkö suostuttelemaan, tiedottamaan, viihdyttämään…?

Sanoman jäsentäminen
Missä järjestyksessä asiat esitetään kuulijoille?
Miten saan pidettyä juuri näiden kuulijoiden motivaation yllä?

Perusteleminen
Millaiset perustelut vakuuttavat tässä tilanteessa näille kuulijoille?

Havainnollistaminen
Kuinka paljon asiaa pitää näille kuulijoille konkretisoida ja millä tavoin?
Onko käyttämäni kieli havainnollista ja ymmärrettävää?