Kielijelppi > Puheviestintä > 6. Neuvottelutaito > Neuvottelutaktiikat

Neuvottelutaktiikat

Neuvottelun osapuolet toteuttavat toimintasuunnitelmaansa neuvottelutaktiikoiden avulla. Taktiikat ovat neuvottelutilanteeseen liittyvien menettelytapojen suunnitelmallisia valintoja. Erilaisten neuvottelutaktiikoiden käyttö on sidoksissa neuvottelun kokonaistilanteeseen ja niiden tehokkuus perustuukin toteuttamistapaan ja oikeaan ajoitukseen. Yksi ja sama taktiikka voi jossain tilanteessa edistää neuvottelua ja jossain toisessa tilanteessa se voi jumiuttaa koko tilanteen. Neuvottelutaktiikoiden käytön yhteydessä on hyvä pitää mielessä neuvottelun etiikka.

Neuvottelutaktiikoita voidaan käyttää neuvotteluun valmistautumisessa, neuvottelutilanteessa sekä jälkihoidossa. Seuraavassa taulukossa on luokiteltu erilaisia neuvottelutaktiikoita ja mainittu jokaisesta muutama esimerkki.

Erilaisia neuvottelutaktiikoita. Soveltaen teoksen Jattu-Wahlström & Kallio (1992) pohjalta

Erilaisia neuvottelutaktiikoita