Kielijelppi > Sanasto > Attribuutti

Sanasto:

Attribuutti

Sanan, useimmiten substantiivin tai adjektiivin, määrite (esim. mielenkiintoinen seikka).