Kielijelppi > Sanasto > Chatti

Sanasto:

Chatti

Yleiskäsite sellaisille internetpalveluille, joiden avulla käyttäjä voi keskustella toisten käyttäjien kanssa reaaliaikaisesti. Keskustelua voidaan käydä joko verkkosivulla, pikaviestinohjelman tai IRCin (Internet Relay Chat) kautta. Chattipalvelu voi toimia itsenäisenä palveluna, mutta vastaava palvelu (toiminto) löytyy myös usein liitettynä osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta (esim. virtuaalisissa oppimisympäristöissä, Facebookissa).