Kielijelppi > Sanasto > Deduktiivinen päättely/eteneminen

Sanasto:

Deduktiivinen päättely/eteneminen

Eteneminen yleisestä yksityiseen. Vastakohta: induktiivinen päättely/eteneminen.