Kielijelppi > Sanasto > Deduktiivinen rakenne

Sanasto:

Deduktiivinen rakenne

Rakenne, jossa yleistyksestä edetään kohti yksityiskohtia.