Kielijelppi > Sanasto > Ekstranet

Sanasto:

Ekstranet

Yhteisön tai organisaation ja sen sidosryhmän tai yhteistyötahon väliseen viestintään ja työskentelyyn tarkoitettu verkkopalvelu. Käyttö on usein rajattua ja edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.