Kielijelppi > Sanasto > Esiintyminen

Sanasto:

Esiintyminen

Vuorovaikutusprosessi, jossa yksi puhuja on vastuussa viestien tuottamisesta ja useampi ihminen niiden vastaanottamisesta ja kuuntelemisesta.