Kielijelppi > Sanasto > Havainnollistaminen

Sanasto:

Havainnollistaminen

Jonkin abstraktin tai haasteellisen asian konkretisoimista vuorovaikutuksessa helpommin ymmärrettävään muotoon.