Kielijelppi > Sanasto > Induktiivinen rakenne

Sanasto:

Induktiivinen rakenne

Johtopäätökset syntyvät yksityiskohdista ja esimerkeistä yleistämällä.