Kielijelppi > Sanasto > Interpersonaalinen viestintä

Sanasto:

Interpersonaalinen viestintä

Puheviestinnän tutkimuksen osa-alue, jossa tarkastellaan yleensä läheisessä viestintäsuhteessa olevien välistä vuorovaikutusta. Synonyymi: keskinäisviestintä.