Kielijelppi > Sanasto > Itseään toteuttavat ennusteet

Sanasto:

Itseään toteuttavat ennusteet

Kielteisten viestintäkokemusten pohjalta syntyvät negatiiviset näkemykset omista puheviestintätaidoista, jotka alkavat helposti muokata viestintäkäyttäytymistä.