Kielijelppi > Sanasto > Keskinäisviestintä

Sanasto:

Keskinäisviestintä

Tilanne, jossa vähintään kaksi henkilöä viestii vastavuoroisesti toisilleen. Synonyymi: interpersonaalinen viestintä.