Kielijelppi > Sanasto > Kinesiikka

Sanasto:

Kinesiikka

Nonverbaalinen viestintä, jota ihminen tuottaa kehollaan (esim. ilmeet ja eleet, liikkeet ja asennot).