Kielijelppi > Sanasto > Kohdentaminen

Sanasto:

Kohdentaminen

Viestinnän ”räätälöimistä” juuri kulloiseenkin tilanteeseen ja kulloisellekin vastaanottajille sopivaksi.