Kielijelppi > Sanasto > Koheesiokeinot

Sanasto:

Koheesiokeinot

Kielen keinot, joilla tekstistä tehdään yhtenäistä ja sidosteista.