Kielijelppi > Sanasto > Konnotatiivinen merkitys

Sanasto:

Konnotatiivinen merkitys

Puhujan oma, subjektiivinen tulkinta tietyn käsitteen merkityksestä. Riippuu esim. puhujan henkilökohtaisista kokemuksista ja kulttuuriympäristöstä. Vastakohta: denotatiivinen merkitys.