Kielijelppi > Sanasto > Konsensus

Sanasto:

Konsensus

Ryhmän päätöksenteossa konsensus tarkoittaa keskustelun kautta tuotettua yhteistä näkemystä jostakin asiasta.