Kielijelppi > Sanasto > Kronemiikka

Sanasto:

Kronemiikka

Ajankäyttö, yksi nonverbaalisen viestinnän osa-alueista. Kronemiikkaa ovat mm. keskustelun etenemisvauhtiin ja taukojen käyttöön liittyvät seikat.