Kielijelppi > Sanasto > Kuohuntavaihe

Sanasto:

Kuohuntavaihe

Ryhmän kehityksen toinen vaihe, jonka aikana voi esiintyä näkemysten eriytymistä ja kritiikkiä etenkin ryhmän johtajaa kohtaan.