Kielijelppi > Sanasto > Maneeri

Sanasto:

Maneeri

Kaavamainen tai toistuva tapa viestiä tai esittää jokin asia.