Kielijelppi > Sanasto > Merkityksen antaminen

Sanasto:

Merkityksen antaminen

Yhteisten jaettujen merkitysten luomista vuorovaikutuksessa jossakin viestintäsuhteessa tai ryhmässä.