Kielijelppi > Sanasto > Muotoutumisvaihe

Sanasto:

Muotoutumisvaihe

Ryhmän kehityksen ensimmäinen vaihe, jonka aikana ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa ja suuntautuvat kohti yhteistä tehtävää.