Kielijelppi > Sanasto > Nonverbaalinen viestintä/merkkijärjestelmä

Sanasto:

Nonverbaalinen viestintä/merkkijärjestelmä

Sanaton viestintä/merkkijärjestelmä. Sanatonta viestintää on kaikki se viestintä, mikä välittyy muun kuin sanojen välityksellä, esim. eleet ja ilmeet sekä äänenkäyttöön ja puhetapaan liittyvät piirteet. Vastakohta: verbaalinen viestintä/merkkijärjestelmä.