Kielijelppi > Sanasto > Normi

Sanasto:

Normi

Rymän vuorovaikutusta ohjaava sääntö, joka voi olla ryhmän jäsenten keskuudessa tiedostettu tai tiedostamaton.